Re: Druk

Verstuurd door: Cees (Rotterdam)
Datum: vrijdag, 17 januari 2003 14:28

Als antwoord op: Druk (Reinier)

Luchtdruk is het resultaat van het gewicht van de gehele luchtkolom boven de meetplek. De temperatuur van de verschillende luchtlagen bepaalt dit voor het grootste deel; koude lucht is nu eenmaal zwaarder dan warme lucht. Voor de meteoroloog is het zaak om de stroming van de lucht op diverse hoogten door te rekenen naar de toekomst. Dat gebeurt tegenwoordig met computermodellen, die a. Niet perfect zijn en b. Nooit op tijd voldoende gegevens hebben. Het is een ingewikkeld proces en mij ontbreekt de gedetailleerde kennis om er meer over te vertellen. Ik denk, dat vooral stroming op grote hoogte een belangrijke rol speelt bij ontstaan van hogedrukgebieden.

Voor het ontstaan van depressies had de Noorse meteoroloog Bjerkness een theorie ontwikkeld, die algemeen aanvaard en toegepast werd in de jaren 40 t/m 60. Het komt er ongeveer op neer, dat op de oceaan de strijd tussen koude en warme lucht onstabiliteit geeft in de overgangszone, het polaire front. Die onstabiliteit leidt, doordat koudere lucht wordt vervangen door warmere, een plaatselijke drukverlaging. In een voortschrijdend proces leidt dit tot een depressiesysteem met warmtefront en koufront. De hogedrukgebieden, meestal bij Azoren of zuid Europa en bij de noordpool liggend, zijn de "wielen" voor de algemene circulatie. Deze theorie is voor de huidige meteorologie ontoereikend

Op enkele kilometers hoogte zijn hogedrukgebieden in het algemeen relatief warm. Op grotere hoogte is het er juist kouder dan boven depressies, zodat de totale luchtkolom er zwaarder is: vandaar de hoge druk.
Achter een voorbijkomende depressie stijgt de druk door aanvoer van koudere lucht vanuit het noorden. Het zijn de processen op grotere hoogte die bepalen of dit tot de vorming van een nieuw hogedrukgebied leidt. De ene winter doet dat vaker en anders dan de andere. Ook bestaat er door niet opgehelderde oorzaak in de ene winter meer neiging tot ontwikkeling van hogedrukgebieden op noordelijke breedte, voor winterweer gunstig dus, dan in andere winters.

De temperatuurveranderingen aan de grond kunnen nog een extra effect hebben op de luchtdruk. In de winter boven land neiging tot hogere druk door afkoeling (koude lucht is zwaarder) en in de zomer boven land neiging tot lagere luchtdruk : zo ontstaat de bekende zeewind in de middag aan de kust, bij zomerse condities en niet te sterke wind in de ochtend.

Groet, Cees